رد کردن لینک ها

برچسب: کانال تلگرام فارکس

سقف و کف چیست؟

سقف و کف چیست؟

کف پایین ترین قیمتی که یک موج تجربه میکند و تغییر مسیر میدهد را کف قیمتی میگویند سقف بالاترین قیمتی که یک موج تجربه میکند و تغییر مسیر میدهد را سقف قیمتی میگویند برای مثال :

بازگشت به بالای صفحه